Školní družina


Naše školní družina

Provozní doba ŠD je ráno od 7:00 do 7:50 hod. v budově školy.

Odpoledne probíhá od 11:40 do 15:30 hod. v prostorách ZŠ a ŠD.

Děti přicházejí a odcházejí na základě záznamů v přihlášce.

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve, než v hodinu určenou na přihlášce k zájmovému vzdělávání, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů – Družínek sešit.

Děti se stravují ve ŠJ od 12:40 do 13:15 hod.
Pokud odchází dítě po obědě, je nutné dítě vyzvednout od 13:15 do 13:45 hod. v budově školy!
Pak již děti, které zůstávají ve ŠD odchází na odpolední činnost/vycházka, výlet apod./

Vychovatelka: J. Pišťáková