Zápis do MŠ


Zápis do MŠ

školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ se koná ve středu 18. května 2022.

Povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dovršily do 31. 8. 2022 pěti let.

Postup při zápisu do MŠ:

  1. Formulář „Přihláška dítěte do MŠ“ je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat
  2. Evidenční list dítěte potvrzený od dětského lékaře
  3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

-vše ke stažení na webových stránkách školy

www.zsamschudenin.cz/dokumenty

  • Kopie rodného listu
  • Kopie občanského průkazu zákonného zástupce/ obě strany/