Zápis do ZŠ


Zápis do prvního ročníku ZŠ

školní rok 2022/2023

Vážení a mílí rodiče budoucích prvňáčků.

Zápis do prvního ročníku ZŠ na školní rok 2022/2023 se bude konat dne 12. dubna 2022.