Informace o školní jídelně


Školní jídelna zajišťuje obědy žákům školy a závodní stravování zaměstnancům školy.

Finanční norma potravin (informativní):
MŠ do 6 let celodenní – 37 Kč,
MŠ od 7 let – 39 Kč
žáci 7 – 10 let oběd – 28 Kč,
žáci 11 – 14 let oběd – 30 Kč.

Přihlašování ke stravování se provádí každoročně přihláškou, která je závazná.

Výdej obědů: denně od 11:45 do 13:15 hodin.

Odhlašování obědů osobně v ŠJ nebo telefonicky na čísle 376 323 088 nejpozději do 8:00 hod.

Neodhlášená strava bude zaúčtována jako odebraná!

V době nepřítomnosti žáka ve škole není nárok na poskytování dotovaného stravování. Je povinností zákonného zástupce, aby ihned informoval vedoucí školního stravování o odhlášení stravy.
Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze první den nemoci žáka. V případě neodebrání oběda tento oběd bez náhrady propadá.

Úhrada za školní stravování se provádí převodem nebo vkladem na účet č. 824 154 379/ 0800 Česká spořitelna Nýrsko.
Je nutné u platby za obědy uvést v poznámce/ve zprávě pro příjemce vždy jméno a příjmení dítěte, aby bylo možné platbu identifikovat.

Opakované porušení platební morálky je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ nebo ŠJ (u žáků ZŠ). Není možné dětem, které nemají řádně a včas zaplaceno, vydávat obědy.


Vedoucí jídelny: R. Jiroušková
Kuchařka: R. Marková


Naše škola je účastníkem projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“