Školní družina


Naše školní družina

Provozní doba ŠD je ráno od 7:00 do 7:45 v budově MŠ. V 7.45 děti doprovodíme do budovy ZŠ.

Odpoledne probíhá družina od 11:40 do 15:30 v prostorách MŠ.

Děti přicházejí a odcházejí na základě záznamů v přihlášce.

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve, než v hodinu určenou na přihlášce k zájmovému vzdělávání, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů.

Děti se stravují ve ŠJ, po ukončení vyučování.

Vychovatelka: J. Pišťáková a H. Tichotová