Mimoškolní činnost


Vážení rodiče,

v letošním školním roce (2021/2022) nabízíme dětem kroužek anglického jazyka. Kroužek je určen dětem ve 3. – 5. třídě a je zdarma.

Hry, písničky a aktivity s prvky dramatické výchovy — nenásilné upevnění učiva hravou formou s paní učitelkou Monikou :o)


Angličtina hrou