Opatření k návratu dětí do školy a školky

Testování žáků v ZŠ a MŠ bude probíhat každé pondělí a čtvrtek. Testování trvá přibližně 20 minut, proto je nutné, aby přišly děti do školy nejdéle do 7:40 hodin. V případě pozitivního výsledku testu musí dítě bezodkladně školu opustit (v doprovodu zákonného zástupce). K testování se používají Antigen Rapid Test Kit testy.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem, a zároveň s touto asistencí souhlasit). Tento souhlas je nutný i v případě, kdy test bude dítěti provádět pedagog.

Podrobné informace najdete na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Provedení testu – instruktážní video: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Opatření k návratu dětí do školy a školky 12. dubna 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *