Výuka od 4.1.2021 – pondělíOd 4.1.2021 žáci 1. a 2. třídy se učí ve škole dle normálního rozvrhu hodin vydaného v září 2020.

(Plánovaná vycházka 4.1.2021 ke krmelci, pro žáky 1. a 2. třídy platí tzn.: v tento den prosím teplé oblečení, teplou obuv. S sebou kaštany, žaludy, ořechy, jablíčka, každý co má a může přinést. Suché pečivo prosím nenoste. V pondělí 4.1.2021 děti nemusí mít aktovku, jen batůžek se svačinou a pitím.)

Žáci 3., 4., 5. ročníku – povinná distanční výuka  dle přiloženého rozvrhu.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. (Doporučujeme: 1x rouška již při příchodu do školy na ústech a 1x rouška náhradní v aktovce)

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání oblečení na hodiny TV nenosit, hodiny TV nebudou.


Školní stravování

Zařízení školního stravování v provozu.

Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách
školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace
stravy.


Školní družina

Provoz školní družiny zachován – pro žáky 1. a 2. ročníku.

Přinést: náhradní oblečení, gumovky a pláštěnku.


Mateřská škola je plně v provozu dle běžného režimu.


Výuka od 4.1.2021 – pondělí