Usnesení vlády České republiky ze dne 14.12. 2020


Zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Do 18.12.2020 pokračuje výuka ve škole dle rozvrhu hodin jako doposud. Tento den bude také zároveň poslední školní vyučovací den v roce 2020.
V týdnu od 21.12.2020 mají děti tedy již vánoční prázdniny.

Na osobní přítomnost dětí v MŠ se toto nařízení nevztahuje!!!
MŠ je nadále v provozu do 23.12.2020!!!

Usnesení vlády České republiky ze dne 14.12. 2020