Návrat žáků do školy 30.11.2020


Dne 30.11.2020 se vracejí žáci prvního stupně do školy.

Od 30.11.2020 se žáci 1., 2., 3., 4., i 5. třídy učí ve škole
Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.
Děti se učí dle rozvrhu – vydaného 1.9.2020!
Dětem končí vyučování každý den dle rozvrhu hodin! Výuka se nezkracuje! Rozvrhy hodin zde!

Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání – oblečení na hodiny TV nenosit, hodiny TV nebudou.
Přineste si pouze: přezůvky, oblečení do ŠD na převlečení, pláštěnku, gumovky – ŠD chodí ven za každého počasí!

Stále platí zvýšená hygienická opatření.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).  
(Doporučujeme: 1x rouška již při příchodu do školy na ústech a 1x rouška náhradní v aktovce)

Žádáme rodiče dětí, které nepůjdou do ŠD o jejich vyzvednutí mezi 13:15 – 13:30 hod.
Pokud dítě nepůjde ani na oběd – vyzvedněte si ho na konci vyučovaní dle daného rozvrhu hodin.


Školní stravování

Zařízení školního stravování v provozu.

Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.


Školní družina

Provoz školní družiny zachován.

Přinést: náhradní oblečení, gumovky a pláštěnku. Děti chodí ven za každého počasí.Provoz MŠ je ve standardním režimu.
(Viz. řád MŠ)


Mikulášská a vánoční nadílka
Děti ani v době covidu 19 nebudou o nadílky ošizené.
Mikulášská nadílka proběhne 4.12.2020.


Žádáme rodiče dětí ze ZŠ a MŠ o pravidelné sledování našich webových stránek a facebooku, protože situace se může opravdu každý den úplně změnit.

Návrat žáků do školy