Výuka od 18.11.2020 – středa


Od 18.11.2020 žáci 1. a 2. třídy se učí ve škole dle normálního rozvrhu hodin.

Žáci 3., 4., 5. ročníku pokračují v distanční výuce dle nového přiloženého rozvrhu.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. (Doporučujeme: 1x rouška již při příchodu do školy na ústech a 1x rouška náhradní v aktovce)

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – oblečení na hodiny TV nenosit, hodiny TV nebudou.


Školní stravování

Zařízení školního stravování v provozu.

Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách
školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace
stravy.


Školní družina

Provoz školní družiny zachován samozřejmě pro žáky 1. a 2. ročníku.

Přinést: náhradní oblečení, gumovky a pláštěnku.


Výuka od 18.11.2020 – středa